Projecte

La Badia de Portmany encara una revolució que la canviarà de soca-rel, des de Port des Torrent i fins a Cala Gració – Cala Gracioneta. Gràcies al suport del Fons per a la Sostenibilitat del Turisme, la ciutadania i els visitants recuperaran un indret emblemàtic de l’illa d’Eivissa de la degradació actual.

La Badia de Portmany ha estat un refugi de mariners des de l’antiguitat. Naus fenícies, púniques i romanes s’han arrecerat a les impressionants aigües d’aquest gran port natural i les civilitzacions successives han deixat la petjada en un indret que, tot i el pas dels segles, va canviar molt poc fins a la segona meitat del segle passat.

El creixement desordenat ha afectat la qualitat de les aigües abrigades a la Badia mentre el litoral s’ha anat deteriorant per manca de sensibilitat ambiental en el desenvolupament que ha experimentat aquesta àrea.

Badia de Sant Antoni, al fons es Vedrà – (agost de 1968).

Cala Gració, Cala Gracioneta i es Cap Blanc a Sant Antoni de Portmany.

Toca desfer les passes equivocades que s’han fet durant els anys de creixement desordenat. Tenim l’oportunitat de refer ara el camí posant les persones per davant i amb el respecte a l’entorn i el compromís amb la sostenibilitat que requereixen els temps actuals.

La reordenació de la costa de la Badia de Portmany és una oportunitat per avançar cap al futur que volem per al nostre territori.

Amb la inversió de més de 20 milions d’euros compromesa pel Govern, el Consell d’Eivissa i els ajuntaments de Sant Josep i Sant Antoni, es posarà en valor un tram de més de 10 quilòmetres de costa amb el passeig litoral més llarg de les Pitiüses.

Serà un exemple d’integració paisatgística amb un impacte mínim a l’entorn. L’actuació permetrà erradicar els abocaments incontrolats a la mar i donarà l’oportunitat de recuperar-se als fràgils ecosistemes marins i litorals d’aquesta important àrea.

Alhora, es valoritza tota la franja costanera com un espai de convivència i per al gaudi de la ciutadania. La transformació de tot l’àmbit permetrà exercitar-se, passejar, desplaçar-se d’un extrem a l’altre amb facilitat i sense restriccions sobre el domini públic litoral.

El passeig de baix impacte que s’hi projecta serà motiu d’orgull per als residents i el centre de la vida del barri, que ja no viurà d’esquena al mar.

Vista aèria de la Badia de Portmany.

Pressupost estimat

Neteja i moviment de terres
1.388.374,68€
Infraestructures i sanejament
3.500.000,00€
Pavimentació
3.076.689,05€
Enllumenat públic
1.356.125,24€
Jardineria i mobiliari urbà
2.520.994,00€
Senyalització
1.800.000,00€
Seguretat i salut
195.000,00€
Gestió de RCD
245.000,00€
Control de qualitat
85.000,00€

Total de l'execució material

14.167.182,97€

Despeses generals 13%
1.841.733,79€
Benefici industrial 6%
850.030,98€

Parcial

16.858.947,74€

IVA 21%

3.540.379,03€

TOTAL DEL PRESSUPOST DE LA CONTRACTA

20.399.326,77€

Finançament

El projecte es portarà a terme, inicialment, en 5 anys des de l’adjudicació, amb un pressupost de 20.399.326,77€.

La distribució d’aquest pressupost és la següent:

Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears
Finançat amb el fons de l’Impost del Turisme Sostenible del Govern de les Illes Balears
50% del pressupost (10.199.663,39€)

Consell Insular d’Eivissa
25% del pressupost (5.099.831,69€).

Ajuntaments
25% restant (en proporció directa a les obres a realitzar a cada municipi), fet que suposa, aproximadament:

Sant Antoni de Portmany
19,3 % de les obres a realitzar ≈ 4,8% del pressupost (979.167,69€).

Sant Josep de sa Talaia
80,7% de les obres a realitzar ≈ 20,2% del pressupost (4.120.664,00€).