La badia com mai l’has vist

Vegeu presentació

La badia de Portmany encara una revolució que la canviarà de socarrel, des des Port des Torrent i fins a Cala Gració – Cala Gracioneta. Gràcies al suport del Fons per a la Sostenibilitat del Turisme, la ciutadania i els nostres visitants recuperaran un indret emblemàtic de l’illa d’Eivissa de la seua degradació actual.

Reunions informatives sobre el projecte
Adjudicació i redacció del projecte
Tràmits legals
Adjudicació de les obres
Adjudicació de la direcció d’obra
Execució de les obres

Objectius

Unificar la zona costanera de la badia de Portmany, des des Port des Torrent fins a Cala Gració – Cala Gracioneta, mitjançant una zona pública d’ús per a vianants i ciclistes.

Millorar i reordenar les estructures de sanejament a tota la zona per tal d’evitar vessaments a la mar, així com minimitzar l’impacte visual de les casetes dels pous de bombeig existents.

Rehabilitar i ampliar els molls existents per a millorar el trànsit marítim entre tots dos marges de la badia de Portmany.

Suprimir barreres arquitectòniques i facilitar l’accés per a tota la ciutadania al litoral costaner de la badia.

Eliminar tots aquells elements que impacten visualment i mediambiental. Embellir tota la zona és una prioritat d’aquest projecte. Així, es preveu el soterrament d’esteses aèries, enderrocament de plataformes de formigó, etc.

Mapa

Notícies

Filter

Sant Josep implanta el sistema Building Information Modeling al projecte de reordenació de la badia de Portmany

18 agost 2022
Amb un pressupost total estimat de 20 milions d’euros, aquesta infraestructura serà la més important de l’illa en ser gestionada amb la metodologia Building Information Modeling

Traçat definitiu a juny de 2022

13 juny 2022
Plànol de planta general d'ordenació

Per a més informació i dubtes contacta amb nosaltres