La badia com mai l’has vist

Vegeu presentació

La badia de Portmany encara una revolució que la canviarà de socarrel, des des Port des Torrent i fins a Cala Gració – Cala Gracioneta. Gràcies al suport del Fons per a la Sostenibilitat del Turisme, la ciutadania i els nostres visitants recuperaran un indret emblemàtic de l’illa d’Eivissa de la seua degradació actual.

Reunions informatives sobre el projecte
Adjudicació i redacció del projecte
Tràmits legals
Adjudicació de les obres
Adjudicació de la direcció d’obra
Execució de les obres

Objectius

Unificar la zona costanera de la badia de Portmany, des des Port des Torrent fins a Cala Gració – Cala Gracioneta, mitjançant una zona pública d’ús per a vianants i ciclistes.

Millorar i reordenar les estructures de sanejament a tota la zona per tal d’evitar vessaments a la mar, així com minimitzar l’impacte visual de les casetes dels pous de bombeig existents.

Rehabilitar i ampliar els molls existents per a millorar el trànsit marítim entre tots dos marges de la badia de Portmany.

Suprimir barreres arquitectòniques i facilitar l’accés per a tota la ciutadania al litoral costaner de la badia.

Eliminar tots aquells elements que impacten visualment i mediambiental. Embellir tota la zona és una prioritat d’aquest projecte. Així, es preveu el soterrament d’esteses aèries, enderrocament de plataformes de formigó, etc.

Mapa

Notícies

Filter

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia lidera una reunió de treball amb l’equip redactor i l’oficina tècnica que pilotarà la reoredenació de la badia des de Port des Torrent a Cala Gració amb l’objectiu de posar les bases per a aquesta important transformació

9 desembre 2020
L’equip redactor disposa ara de «d’un termini de tres mesos per presentar un avantprojecte que haurà d’incorporar les grans línies de la transformació de la badia

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia acull una reunió de treball amb totes les administracions implicades en el projecte de remodelació de la Badia de Portmany, quan s’està a punt de contractar l’oficina tècnica que dirigirà el projecte

11 març 2020
L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha acollit aquest matí una trobada de representants de les administracions implicades en la ordenació de la costa de la Badia de Portmany,

Per a més informació i dubtes contacta amb nosaltres